KONTAKTUJTE NÁS

PARKOVANIE

Počas dňa sa dá bezproblémovo zaparkovať na Mierovej ulici v tesnej blízkosti DOG BARu, kde je množstvo bezplatných parkovacích miest. 
Vo večerných hodinách môžu byť parkovacie miesta na hlavnej ceste už obsadené, vtedy odporúčame zaparkovať zo zadnej strany budovy kde sa nachádzajú ďalšie parkovacie miesta. 

HLAVNÝ VCHOD DO DOG BARU

PROSÍME všetkých návštevníkov a majiteľov psíkov aby vždy pri vchádzaní do DOG BARu NAZRELI cez sklo, či sa V CHODBE nenachádza nejaký psík. Mohol by hroziť útek psa, ktorý sa nachádza v chodbe bez vodítka. Vždy prosím POČKAJTE kým návštevník z chodby vstúpi DNU alebo odíde VON.

VSTUPNÁ CHODBA A DVERE/VCHOD
DO ŠKÔLKY/KAVIARNE

Ak vchádzate do DOG BARu BEZ PSÍKA kľudne môžete VSTÚPIŤ. Pokiaľ máte psíka SO SEBOU, zostaňte na mieste (v chodbe) kde sa nachádzate a POČKAJTE kým príde niekto z personálu. PROSÍME vás nevchádzajte do priestorov DOG BARu bez oslovenia obsluhy. V priestoroch DOG BARu sa chováme ku psom slušne, nezvyšujeme hlas a nevytvárame negatívne podnety.

DETI V DOG BARE

Deti sú u nás vítané, avšak VŽDY v sprievode dospelej osoby! PROSÍME vás myslite na to, že DOG BAR je zameraný predovšetkým na psov. Vaše deti sa musia u nás správať UVEDOMELO a nerobiť našim psíkom nič, čo by im mohlo byť nepríjemné. Behanie, krik, búchanie a podobne prejavy sú pre KĽUD psíkov nežiaduce. ĎAKUJEME

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:​ D&D creative projects s.r.o.
Sídlo:​​ Drobného 1900/2, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO:​​ 46 076 174
DIČ:​​ 2023231661
IČ DPH:​​ SK2023231661
Bankové spojenie: ​29 4406 0712/1100, vedený v Tatra banka, a. s.
IBAN:​​ SK53 1100 0000 0029 4406 0712
Zapísaná:​​v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 131054/B
V mene ktorej koná:​ Diana Kuznecovová, konateľ